Naše usluge

Naše usluge

Nudimo Vam financijske usluge na jednom mjestu, uz zajamčenu tajnost podataka.

Naš osnovni princip je dnevna ažurnost, uz optimalne troškove vođenja administracije.

Ukoliko Vas zanima ponuda za naše usluge, obratite nam se s povjerenjem!

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, analitika plaća zaposlenih, poreznih kartica zaposlenih, zaliha u prodajnim mjestima, sve propisane porezne evidencije

Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga računskog plana za komitenta, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja financijskog knjigovodstva

Računovodstveni poslovi

• obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija

• cjeloviti obračuni plaće zaposlenih i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja

obračun amortizacije i druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i izvještaja Državnom zavodu za statistiku

• sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja - bilance, računa dobiti i gubitka, novčani tok i bilješke uz financijske izvještaje

Usluge poreznog savjetovanja i izrade poreznih prijava

savjetovanje komitenta u svezi poreznih pitanja i davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

• priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava za posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobitak

• sudjelovanje u zastupanju Poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi njegovih prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično

Posebni plansko-analitički poslovi

Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Državni zavod za statistiku.

Pripremit ćemo Vas i voditi kroz postupak osnivanja društva ili obrta.

Ukoliko želite da Vam potom pružamo knjigovodstvene usluge, ova usluga će ući u redovni trošak računovodstva.

Uz računovodstvene i knjigovodstvene usluge (uobičajene usluge knjigovodstvenog servisa), u mogućnosti smo našim klijentima pružiti i druge administrativne usluge: izdavanje računa, pripreme platnih naloga, usluge nadzora ukoliko imate vlastiti odjel računovodstva, itd.